Competella - brukartips og oppsett

Logg på driftserver:

M:\SYSIKT dokumentasjon\NETTVERK\Sentralt\Lync og telefoni - mobil\Competella\ Competella_R2_Administrasjon.docx

Endre lydfil:

Bruk Audacity til opptak av melding. Konverter lydfila til WMA-format. 

Queue handling > Queues > Velg lokasjon > Sound Files > Velg fil/status du vil endre

Brukarproblem:

  1. Søkefeltet er borte

  2. Tekst i søkefelt er låst.