Alle Sysikt-tilsette skal ha lasta ned Telenor Mobilt Bedriftsnett APP'en.

Trykk på dette ikonet for å innlogging.

I hovudmenyen velger du "Operatørhåndtering

Under "Sysikt 3.linje" finn du ditt namn og logger på.