Får du denne meldinga i Competella?

Slik kan du fjerne den:

Klikk på "Samtalelogg"

Klikk på "Innstillinger"

Fjern merket framfor "Innkommende"

Fullfør med å klikke OK