Competella - Søkeord

Søkeord i Competella gjer at søking etter personar og avdelingar blir meir effektiv.

Nedanfor ser du ein punkt-for-punkt metode for å legge inn søkeord i Competella. 

Du KAN legge inn kva-som-helst søkeord, men husk at ALLE Competellaagenter bruker felles søkeord-register.

Her må vi ha orden og disiplin.

1.

Skriv inn namn i søkefeltet.

Legg merke til at feltet under "Søkeord" er tomt.

Høgreklikk på det mørkeblå feltet.

1.JPG

2.

Ein får fram ein meny.

Klikk på "Administrere søkeord for bruker"

3.

Her kan ein knyte namn til søke ord.

Skriv ønska søkeord i "Søk:"-feltet.

I dette tilfelle blir det søkt etter "Delta", men under "Søkeord i databasen" er feltet blankt. 

Det betyr at søkeordet må opprettst før søkeord kan knytast til den tilsette sitt namn.

Klikk på "Opprett ny søkeord".

2.JPG
3.JPG

4.

I feltet "Søkeord:" kan ein no opprette eit nytt søkeord.

I dette tilfelle opprettast "Delta Sunnfjord kommune".

Trykker OK.

4.JPG

5.

No vil ein sjå at under "Søkeord i databasen" har vi fått teksten

"Delta Sunnfjord Kommune". For å knytte søkeord til namn trykker ein enkelt og greit på pil til høgre.

5.JPG

6.

No flyttar søkeord-teksten "Delta Sunnfjord kommune" over til

"Brukerens søkeord".  Når ein trykker "Benytt" blir brukarens namn knytta til dette søkeordet.

6.JPG

7.

Når ein no går tilbake til Competella hovudskjermen

og skriv "delta" i søkefeltet vil ein sjå at Wenche

no er knytta til søkeordet

"Delta Sunnfjord kommune".

Søkeordet "Delta" kan du no knytte til alle

tilsette på same avdeling.

Du treng ikkje opprette søkeordet fleire ganger.

7.JPG