Oppsett av e-postkonto i Outlook

Framgangsmåten for å sette opp ein e postkonto i Outlook.

  1. Opne Outlook

  2. Velg "Fil" i øverste venstre hjørnet

  3. Velg "Informasjon"
     

  4. Velg "Kontoinnstillinger"


     

  5. Velg "kontoinnstillnger"

6. Ve​lg "Ny"
 

7. Velg "E-postkonto" 

8. Velg "Neste"

9. Skriv inn avsendar sitt namn
 

10. Skriv inn epostadresse

"Passord" står tomt.
 

Etter at epostadresse er utfylt trykker du "Neste" 

gjentatte gangar til oppsetter er fullført.