Ulike telefonnodellar kan by på ulike måtar å endre Exchange-passordet.

Nedanfor finn du ledetråd for endring av passord på Androide-telefonar og iPhone

Android:

  - Apper

  - E-post

  - Velg konto "innkonto"

  - Trykk "Mer"

  - Trykk "Kontoinnstillinger"

  -  Velg konto

  - Velg "Exchange-server-innstillinger

  - Skriv nytt passord

  - Trykk "Utført"

iPhone:

  - Innstillinger

  - Mail

  - Velg konto

  - Trykk "konto"

  - Skriv nytt passord

  - Trykk "Ferdig"

Andre oppsett:

Kaledarsync til Exchange