Du kan endre PIN-koden på ditt  simkort. Ved å taste koden nedanfor kan du endre PIN-kode på dei fleste telefonar / SIM-kort.

 

**04*gamal PIN*ny PIN*ny PIN#     trykk sende-/ringeknapp

 

Enkelte telefonar aksepterer ikkje denne koden, til dømes Jablocom Essense.

For å endre PIN via denne telefonen trykker du følgande:

- "Options" - trykk 3 ganger pil-ned til "Innstillinger" - Trykk grøn knapp

- trykk 3 ganger pil-ned til "Sim PIN-koder" -  Grønknapp - 1 gang pil-ned til "Endre PIN1"

- Grøn knapp - gamal PIN - grøn knapp - Ny PIN - grøn knapp - gjenta ny PIN - grøn knapp.