Jablocom Essence - Innstillingar

ENDRE PIN-KODE PÅ SIMKORT:

Trykk:

 1. Options

 2. Pil ned til "Innstillinger"

 3. Grøn kapp (grøn V)

 4. Pil ned til "Simkoder"

 5. Grøn knapp

 6. Velg "Endre PIN1"

 7. Skriv gamal PIN-kode

 8. Skriv ny PIN-kode

 9. Gjenta ny PIN-kode

DEAKTIVERE PIN-KODE:

Trykk:

 1. Options

 2. Pil ned til "Innstillinger"

 3. Grøn kapp (grøn V)

 4. Pil ned til "Simkoder"

 5. Grøn knapp

 6. Velg "PIN av/på"

 7. Velg "AV" 

 8. Skriv PIN-kode

NULLSTILLE TELEFON:

Trykk:

 1. Options

 2. Pil ned til "Innstillinger"

 3. Grøn kapp (grøn V)

 4. Pil ned til "Simkoder"

 5. Grøn knapp

 6. Velg "Fabrikkinnstilling"