Oppsett av Exchange-synkronisering av nyare Android-telefonar.

Med den nye generasjonen Android-telefonar ser vi store endringar i telefonmenyen. Ein av dei store endringane finn vi i oppsettet av Exchange-synkroniseringa.

Exchangeoppsett:

 1. Først må du slå av trådlaust nett i telefonen. Kun 4G må vere aktiv.

 2. Trykk på ikonet for apper, midt på sjermen nederst, 6 prikkar.

 3. Innstillingar.

 4. Nettsky og Kontoer

 5. Legg til konto

 6. M   Exchange

 7. E-post

 8. Passord

 9. Neste

 10. Avbryt

 11. Domene\ditt brukarnamn: ...... Login\00aabb

 12. Exchangetener: epost.sysikt.no

Exchangeoppsettet ovanfor gjer telefonen klar til å synkronisere kontakter. 

For å lese epost og sjå i kalendaren må ikon for desse leggast inn på telefonens framside.

Klikk på menyknappen nederst midt på displayen, merka med gul ring.

Opne Google-gruppa, merka med gul ring.

Trykk og hold på Gmail-ikonet.  "Slepp" ikonet på telefonens framside

Trykk og hold på Kalender-ikonet.  "Slepp" ikonet på telefonens framside

Når du har fått inn desse to ikona på telefonens framside er Exchangeoppsettet fullført og telefonen er klar til bruk.