Finne IP-adresse på PC.

Alle datamaskiner som er tilkobla internett vil få tildelt egen IP-adresse. Slik finn du IP-adressa på din PC:

Nederst i høgre hjørnet på ditt PC-skrivebord finn du nokre ikon. Blant anna finn du eit lite trekantikon.

Sjå ikon med raud ring rundt i figuren under.

Musklikk på ikonet.

Då får du fram ei ikonliste som liknar på dette:

Legg muspeikaren over Radmin-ikonet, merka med raud ring.

Då vil du få fram IP-adressa på din PC, liknande figuren under: