Kopier bilder frå telefonminne til minnekort:

- Galleri

- Trykk og hold på første bildet

- Merk alle

- Kopier til mappa "kamera"