Alle Sysikt tilsette skal ha lasta ned Telenor Bedriftsnett APP'en.

Trykk på dette ikonet for å logge inn:

I hovudmenyen velger du "Operatørhåndtering

Under "Sysikt 3.linje" finn du ditt namn og logger på.