Ingen operatør pålogget

Dette kan bety at ingen operatører faktisk er pålogga.

  • Ved å logge på ein operatør vil meldinga forsvinne og svargruppa fungere som normalt.

Det kan bety ein operatør ikkje har svara på eit visst antall innkommande anrop til svargruppa.

  • Når ein operatør "aldri" svarer anrop til svargruppa vil MBN oppfatte dette som at operatøren ikkje er pålogga eller ikkje tilgjengeleg.

  • MBN vil då svare anrop med at ingen operatør er pålogga

  • For å unngå dette problemet kan det definerast automatisk avlogging for operatør som "aldri" svarer anrop

  • Svargruppa vil då fungere vidare som normalt med  dei operatørane som faktisk er pålogga.

  • Operatøren må aktivt melde seg inn i svargruppa manuelt for å kunne ta imot anrop til svargruppa