Installasjon av Polycom VVX-apparat

Polycom VVX400-serien er nesten sjølvinstallerande, men der er nokre få punkt som må utførast.  Følg lista nedanfor.

 

Telefonnummer og PIN-kode må leggast inn i telefonen.

 1. Plugg nettverkskabelen inn som vist på bilde.
  Vanlegvis får telefonen driftstraum frå datanettverket, men viss ikkje må straumforsyning pluggast inn til venstre.
   

 2. Etter oppstart får du denne skjermen.
  Tast "Sign in"


   

 3. Du får 2 valg. 
  Bruk piltaster på høgre sida av displayen.
  Velg alternativ 2, "PIN Authentication..."

   

 4. Skriv inn ditt telefonnummer / Skype-nummer,
  og tast "pil ned" til PIN.   

 5. Skriv inn PIN-kode:    13579
   

 6. Trykk "Sign In"
   

 7. Du får meldinga "Singning into Microsoft Lync"
  Dette kan ta nokre minutt.   

 8. Til slutt får du ein gratulasjonsmelding der det blir
  informert om namn på kontoen som er pålogga.
  Trykk "Done".


   

 9. Telefonen er klar til bruk.