Internettdeling via mobiltelefon

Dei fleste nyare smarttelefonar kan dele sin intenettkobling med andre terminaler/mobiler/nettbrett.

Pass på at du har abonnement med nok datamengde inkludert.

Eksempel:

SAMSUNG S7.

- Velg "Innstillinger"

- Velg "Internettdeling"

- Velg "Mobil trådløssone"

- Slå på funksjonen

- Sett PC/nettbrett i WiFi-søkemodus

- Velg mobilen som WiFi ( vanleg vis "AndroidAP")

- Passord for på logging står i mobildisplayen.

- Passord kan endrast ved behov.

- Mobildisplayen syner kor mange terminaler som er tilkobla telefonen.