Denne prosedyra tester om telefonen har kontkat med internett.

 

Trykk på menyknappen under displayen.

Velg "Systeminformasjon" og trykk "OK"

Skjermen syner om telefonen har kontakt med internett.

I tilfeller då Sysikt skal feilsøke i nettet treng vi info om MAC og IP-adresse.