Jablocom Essence med headset
Headset

I tillegg til telefonrør har Jablocom Essence innebygd handsfree funksjon, men det er ein del brukarar som ynskje å bruke headset. 

Eksempel på headsett som kan koblast til Essence:

Plantronics HW261

Ved bruk av headset må brukaren inn i telefonmenyen og definere "hodesett PÅ". 

Inngåande anrop blir besvart med "grøn knapp" og avslutter samtale med "raud knapp".

NB. Headsettet brukar same inngang som telefonrøret. Det betyr at teleonrøret og headsett ikkje kan brukast vekselsvis. 

 

Bruk av headsett vil ikkje påvirke den innebygde handsfreefunksjonen i Jablacom Essence telefonen.