Kort innføring i volumjustering

1. Trykk på skrunøkkel-ikonet i øverste høgre hjørnet.

2. Trykk på telefoninnstillinger

3. Velg om du skal justere volum for anrop til PC eller til mobil.

4. Trykk "Ringevolum for base".

5. Trykk på minus eller pluss til du har funne ønska lydnivå.

6. Avslutt med å trykke 3 ganger på "venstre-pil" og "X"