Synkronisere mobilkalender til Exchange

Kalendernotat i mobiltelefonen kan lagrast på to måtar:

   1. Lagre lokalt på telefonen

   2. Lagre med sykronisering til Exchange

1.

Når du lager kalendarnotat lokalt i telefonen vil notatet IKKJE bli synkronisert til Exhange, du vil difor ikkje sjå kalendarnotatet i din Outlook på PC'en.

Kalendarnotat som du lagrar i Outlook vil likevel bli synleg i mobil-kalendaren.

2.

Når du lager kalendarnotat med synkronisering til Exchange vil alle kalendarnotat i mobiltelefonen blir synkronisert og synleg i din Outlook på PC'en.

Oppsett.

I figuren til høgre ser du området der du kan velje mellom lokalt notat eller synkroniseringsnotat ( i raud ring ).

I dette tilfellet vil kalendaren bli synkronisert til Malvin sin Exchangekonto.

 

 

Problem som kan oppstå.

Enkelte har fleire kontoar på mobiltelefonen. Dette går som regel fint, men det kan oppstå dobling eller tredobling av kalendermottak viss ein vel å synkronisere mot alle kontoar.

Velg kalender.JPG