Kodar for vidarekobling og samtale venter

Samtale venter:

Aktivering:     *43#   (+ ringeknapp).  

Deaktivering:  #43#   (+ ringeknapp).

 

Vidarekobling::

Tast inn: 

**viderekoblingskode* nummeret du skal viderekoble til # (+ ringeknapp).

 

Vidarekoblingskoder.

21 – viderekobler alle samtaler uten at det ringer på din telefon.

61 – viderekobler samtaler når du ikkje svarar.

62 – viderekobler når du er utanfor dekningsområde.

67 – viderekobler samtaler når du er opptatt i en annan samtale.

004 – viderekobler både for kode 61, 62 og 67.

 

Utvida ringetid:

Viderekobling av samtaler når du ikke svarer skjer etter 20 sekunder.

For å endre dette benytter du følgande kommando:

**61* nummeret du skal viderekoble til ** forsinkelse (5-30 sek.) # (+ ringeknapp). 

 

Deaktiver vidarekobling:

Du kan fjerne en viderekobling ved å taste ## viderekoblingstype # og (+ ringeknapp). 

For å fjerne alle viderekoblinger, tast ##002# (+ringeknapp).

Samtale venter - Aktivering: *43" + "ring ut knappen"

Samtale venter - Deaktivering: #43# + "ring ut knappen"

Samtale venter - Sjekk status *#43# + "ring ut knappen"