Organisasjonsstruktur:

Under "Organisasjonsstruktur" ser du ei liste over kommunane og med hovudnummer, køgrupper og brukarar. 

 

Lista gjev god oversikt, og ved hjelp av dra-og-slipp er det lett å flytte brukarar, køer og hovdunummer i organisasjonen.

Tnm-Katalog-organisasjonsstruktur.JPG

 

Sette/Endre organisasjonsstrukturen:

Høgreklikk på kommunenamn/kundenamnvisningsnummeret.

Du kan velge:

  • Ny enhet

  • Endre enhet

  • Slett enhet