Mobilsvar / Personsvar

Aktivisering og deaktivisering av mobilsvar:

Alle som er medlem i Telenor Mobilt Bedriftsnett (MBN) må bruke MBN-app'en for å aktivere eller deaktivere mobilsvar.

1. Last ned Telenor MBN-app'en der du brukar å laste ned app'er. App'en er gratis. 

Mobilt Bedriftsnett logo.JPG

2. Start MBN-app'en og velg i menyen: "Anropshåndtering"

3. Velg "Viderekobling"

4. Velg vidarekobling "Ved ikke svar"  eller "Ved opptatt"

5. Velg svartype (vanlegvis "Mobilsvar")

6. Husk å trykke "Lagre" til slutt.

Anropshandtering1.JPG
Anropshandtering2.JPG
Anropshandtering3.JPG
Anropshandtering4.JPG