Nødløysing ved utfall av datalinje - Mobilt kontor via internettdeling på mobiltelefonen

Ved utfall av fastnett datalinje han ein nytte nødløysing ved hjelp av internettdeling via mobiltelefon.

  1. Gå inn i mobiltelefonens meny og aktiver internettdeling.

  2. Gå inn i datamaskina sitt WiFi oppsett (trådlaus-oppsett). Søk etter nettdelingsnamnet frå mobiltelefonen. Passord finn du i mobiltelefonens meny.

  3. Bruk nettadressa til Mobilt kontor:  port.sysikt.no