Ny gruppe - Kontakter / Kontaktgrupper

 

 

 

Klikk på ikonet for "Legg til grupper" (Ring rundt)

(1) Opprett ei ny gruppe

Du får opp ein meny med 4 valg.

I menyen velger du å opprette ny gruppe.

(2) Gje namn til gruppa

Nederst får du fram eit felt der det står "Ny gruppe".

I dette feltet skriv du inn namnet på den nye gruppa.

Les om korleis du legg inn kontakter i grupper.