Nytt medlem i kontaktgruppe

 

 

 

 

Framgangsmåte for å legge inn nytt medlem i kontaktgruppe

(1) Klikk på figuren for kontakter.

(2) Skriv inn heile eller deler av namnet på den du søker.

 

 

(3) Peik med muspeikar på personen du skal legge til.

(4) Musklikk på "Flere alternativ"

 

 

 

 

(5) Venstreklikk på "Legg til i kontaktliste"

 

 

 

 

 

(6) Venstre klikk på den gruppa du vil registrere personen i