Bruk av Skype for Business på PC

Skype for Business på PC gjev deg samordna kommunikasjon med alt-i-eitt løysing. Du får tenester som telefonsamtaler, videosamtaler, skjermdeling, chat og meir.

Når du har fått installert Skype for Business på din PC vil du få eit nytt ikon nederst på skjermen.

 - Klikk på dette ikonet for å få fram Skype for Business hovudskjerm.

Dette er din nye telefon og kommunikasjonsport.

Les meir om:

Oppsett:

Utgåande anrop:

Inngåande anrop:

Kontaktgrupper:

Diverse: