Mobilsvar/Personsvar

La Phonero personsvar handtere anropet.

Brukarrettleiing

Personsvar må aktiviserast / deaktiverast i "Min profil" i Mobilt Bedriftsnett. Logg på mb.phonero.no eller bn.phonero.no.

 

Ditt personsvarnummeret er +4747471000

 

Personsvar deaktivering: ##002#  og trykk "ring ut"

 

- Trykk og hold 1 for å ringe til telefonsvarer.

   

- Trykk 3 for å administrere velkomstmeldinger

        - Trykk 1 for å sette opp standard velkomsthelsing.

            - Trykk # for å deaktivere/deaktivere velkomsthelsing.

            - Trykk 1 for høyre velkomsthelsing.

            - Trykk 3 for å slette helsing. 

            - Trykk 4 for å spele inn ny melding.

            - Trykk * for å gå til forrige meny

            - Trykk *0 for å få meir tid.

            - Trykk *# for å gå til hovudmeny.

           

        - Trykk 3 for å sette opp midlertidig melding.

            - xxx

            - xxx

            - xxx

 

        - Trykk 6 for å sette opp "utanfor arbeidstid" velkomstmelding.

            - xxx

            - xxx

            - xxx

        - Trykk 7 for å sette "utvida fråvær" velkomstmelding.

        - Trykk 8 for å spele inn namnet ditt.

        - Trykk * for å gå til forrige meny 

        - Trykk *0 for å få meir tid i oppsettet.

        - Trykk *# for å gå tilbake til hovudmenyen

 

    - Trykk 4 for å endre telefonsvar innstillinger

    - Trykk 5 for hjelp

    - Trykk *0 for meir tid.