Prioritert tale

Prioritert Tale er ei tilleggsteneste for bedrifter og organisasjonar med samfunnskritiske oppgaver. Tjenesta er med på å betre samfunnets evne til å handtere ulykker og krisesituasjonar ved å gje utvalgte brukarar prioritert tilgang mobilnettet.

Prioritert Tale kan bruke alle landets mobilnett.

 

Abonnement med Prioritert Tale vil kunne opprette samtalar sjølv om det ikkje er ledig kapasitet i nettet. Dette skjer ved at andre pågåande samtalar brytast.


Tjenesten krever spesielle SIM-kort, og det er eigne prisar for tenesta.

Det må søkast til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) for å få Prioritert Tale.

Tilleggstenesta koster:

  • Flytande pris: kr. 99,- pr mnd. utan inkludert trafikk. 
              Kr. 0,49 pr min.
              Kr. 1,59 pr MMS.
              Kr. 2,49 pr MB

  • Fastpris: Kr. 349,- pr mnd. med trafikkpakke inkludert.

Etablering koster kr. 150,-. 

Prisane kjem i tillegg til grunnabonnement for mobiltelefoni.

 

Les produktark for Prioritert Tale

Framgangsmåte for søknad om Prioritert Tale finn du her:

http://www.nkom.no/forbruker/sikkerhet/prioritet-i-mobilnett/for-virksomheter

Bruk av Prioritert Tale

Prioritetsabonnement er tilgjengeleg på 2G- og 3G-nettet. Ved bruk av tenesta prioritert tale må ein gjere følgjande:

  • Deaktiver 4G-nett i telefonens innstillingar.​ 

  • Velg telefonnett manuelt i telefonens innstillingar.