Nullstilling av Polycom VVX-apparat

Her finn du framgangsmåten for å nullstille og slette oppsettet i Polycom VVX-serien.  Dette gjeld både 400-serien, 500-serien og 600-serien.

Tips: Sjå Youtube presentalsjon

Prosedyren nedafor er utført på VVX 401.

Tinn 1: Straumkabel ut og inn.

Trekk ut straumforsynings- og nettverkskablane. 

MERK:  Mange apparat får straum frå datanettverket, då er det kun nettverkskabelen som må trekkast ut. 

Telefonen slår seg av umiddelbart når kablane blir trekt ut. 

Restart telefonen ved å inn plugge i kablane.

Tinn 2: Avbryt oppstart.

Telefonen gjev melding om oppstrart.

Du skal avbryte oppstartsprosedyra ved å trykke på knappen under "Cancel".

No må du vere rask.

Innan 7 sekund må du trykke 

og holde på tastane 1, 3 og 5.

Dersom du gjer dette raskt og riktig

vil du få skjermen til høgre.

Tinn 3: Inntasting av nullstillingskoden.

Skriv inn passordet 456 . Telefonen blir no nullstilt, og du kan gjennomføre prosedyre for ny-installasjon.