Byte av simkort på Telenorabonnement kan skje på fleire måtar.

  1. Bestill nytt simkort frå Telenor

  2. Få registrere nytt simkort hos Sysikt i Førde

  3. Få registrere nytt simkort hos lokal administrator i din kommune

  4. Registrere nytt simkort sjølv via Telenor app'en "Mitt Telenor"
    (kommunen skal ha tilgang til tomme simkort som kan brukast til dette)

Rettleiing til å aktivisere simkort via Mitt Telenor:

1. Mitt Telenor-APP'en må vere installert i telefonen din. Last ned der du brukar å laste ned App's.

2. Start Mitt Telenor APP'en og velg abonnementet.

3. Velg enhet som skal få nytt simkort.

4. Velg "Aktiver SIM-kort"

5. Skriv inn simkortnummeret (20 siffer som står i konvoluttvindauget på simkortkonvolutten)

6. Trykk på "Aktiver nytt SIM-kort".