Skype for Business - Feltforklaring

MENY:

I øverste del av Skype-bildet finn vi meny for innstillingar, verktøy og hjelpefunksjon.

MITT FELT: I mitt felt finn du personleg blide, statusindikator, namn og rullegardin-meny for manuell endring av tilgjengelegheit-status.

Les meir om mitt felt.

KONTAKTER: Under "Kontakter" kan du skrive inn namnet på person du ynskje å nå, eller du kan skrive inn telefonnummeret direkte. 

Du kan samle dine kontakter i grupper. Det kan vere førehandsdefinerte kontaktgrupper,  eller du kan lage dine egne kontaktgrupper.

Les meir om kontakter

LOGG: I logg feltet kan du sjå din Skype-historikk. Loggen syner både inngåande, utgåande og ubesvarte anrop. 

Les meir om loggen.

TASTATUR: I Skype finn du eit "vanleg" telefontastatur for dei som føler seg mest "heime" med det. Under tastaturet finn du teksten "Kontroller". Ved å klikke på denne teksten får du testa at inngåande og utgåande lyd er OK.

Les meir om tastaturet.

MØTER/KALENDAR: Under denne foldaren får du ei rask opversikt over kva du har i din kalendar denne dagen.

ALTERNATIVER: "Tannhjulet" ytterst til høgre gjev deg tilgang til oppsettet for Skype for Business. Alle generelle instillinger og valg blir utført og definert under dette valget.

Les meir om Skype for Business - Alternativer

LYD OG VIDAREKOBLING: Nedst på Skype-skjermen finn du hurtigvalg for lydenhet. Lydenhet bør alltid velgast FØR anrop blir utført. 

Les meir om valg av lydenhet

Ved sidan av lydenhetsvalget kan du definere vidarekobling av ditt telefonnummer. OBS! Funksjonen "Ring samtidig" ikkje bør brukast som permanent løysing. Tilleggstenesta OneNumber bør brukast.

Les meir om vidarekobling