Skype for Business - Konto

Som brukar av Skype for Business kan du velje mellom 2 typer abonnement/kontoar,  PC-to-PC eller Enterprise.

Tabellen under forklarar ulikskapen mellom desse.

Funksjonalitet/design for Enterprise og PC-to-PC er i utgangspunktet ganske lik, men PC-to-PC 

kan kun brukast internt  mellom avdelingar / lokasjonar i SYS-kommunane.