Trafikklogg i Skype for Business

Musklikk på klokka i raud ring for å opne loggen.

Skype-loggen syner historikk over all trafikk.

 

Det oransje eitt-tallet (med ring rundt)  fortel at der er eitt ubesvart anrop. 

Oransje tekst syner det utbesvarte anropet.

 

(1) - Trafikktype

I venstre marg kan du sjå kva type kommunikasjon du har hatt i S4B.

Telefonrør betyr vanleg telefonsamtale.

Et videokamera betyr videosamtale.

Snakkeboble betyr tekstmelding.

Skjerm betyr skermdeling.

   

(2) - Status for kontakter

Skype syner tilgangstatus for kontakter/namn i lista.

Grøn farge betyr at personen er tilgjengeleg/ledig.

Gul farge betyr at personen er pålogga, men har vert inaktiv ei stund.

Kvit farge betyr at personen ikkje er pålogga, ikkje tilgjengleg på Skype.

Raud farge betyr at personen er opptatt, men kan likevel motta tekstmelding

Raud fage med kvit strek i midten betyr "ikkje forstyrr". All trafikk er sperra.

Du kan ta kontakt med personen ved å legge muspeikaren på det ikonet i venstre marg merka med (1). Då får du 5 valg.

1. Sende tekstmelding/chatmelding

2. Ringe vanleg telefonsamtale

3. Utføre videosamtale

4. Sjå meir kontaktinformasjon om personen.

5. "Flere alternativer" gjev deg:

     - Muligheit til å lagre personen i kontaktlister/grupper

     - Muligheit til å legge inn melding om statusendring

(3) - Historikk i Outlook

Outlook lagrer din Lynchistorikk. Klikk på teksten "Vis mer i Outlook" så vil du få fram ei historikkliste over samtaler og meldingar i Lync.

Du kan også finne denne historikken direkte i Outlook ved å klikke på "Diskusjonslogg" i venstre marg.