Velge lydhenhet i Skype for Business

I Skype for Business kan du ha fleire lydeiningar tilkobla samstundes.

Det er vanleg med eit headset og ein handsfreehøgtalar tilkobla.

Velg lydkilde før du startar samtale.

Før du startar ein samtale musklikkar du på feltet som er merka med (1) på figuren til venstre.  

Då får du fram ein meny som ser slik ut:

Du vil sjå alle lydkilder som er tilkobla maskina di. Velg lydkilde

I menyen finn du også ein funksjon for å teste lydkvaliteten.  

Musklikk på "Kontroller samtalekvalitet".

Du starter då ein virituell samtale som tester både inngåande og utgåande lydkvalitet.

Velg lydkilde i hovudinnstillingane.

Ved å klikke på "tannhjulet" merka med (2) kjem du inn i hovudinnstillingane for Skype. I denne menyen kan du sette opp dei fleste funksjonane, blant anna lydkilde. Du kan justere ringevolum, lydnivå inn, lydnivå ut og mykje anna.

Velge lydkilde under samtale.

Det kan skje at ein får bruk for å endre lydkilde midt i ein samtale. 

Når du er i ein samtale får du denne skjermen (sjå til venstre).

Musklikk øvst til høgre, på "Enheter".

Då får du ein skjerm der du kan velje kva lydkilde du vil ha (sjå under).