Skype for Business - møter som feiler

Har du fått innkalling til eit Skypemøte, men får ikkje delta?

Vanlegvis er det nok å musklikke på teksten "Bli med i Skype-møte"

så er du med i konferansen/møtet.

Men dersom dette ikkje fungerer kan du gjere følgande:

  

  1. Opne møteinnkallinga

  2. Høgreklikk på teksten "Bli med i Skype-møte"

  3. Venstreklikk på "Kopier hyperkobling"

  4. Opne ein nettlesar (Chrome eller Explorer)

  5. Kopier inn hyperlinken i adressefeltet øverst på skjermen

  6. Trykk enter, og du skal bli kobla til Skypemøtet.

Dette fungerer når det er møter der alle brukar Skype for Business. 

I møter der deltakarane har ulike system må ein bruke virituelle møterom.

Virituelle møterom kan kommunane låne av SySIKT. 

Spørsmål? Kontakt SySIKT Helpdesk 95733733.