Gjennomføre eit Skype for Business møte

PUNKT FOR GJENNOMGANG:

 1. Mål for opplæringa

 2. Grunnleggande informasjon

 3. Invitasjon til Skypemøte

 4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

 5. Avlyse Skypemøte

 6. Klargjering FØR Skypemøte

 7. Gjennomføre Skypemøte

 8. Problem/problemløysing

7. GJENNOMFØRE SKYPEMØTE

 • Opne Outlook-kalender, dobbeltklikk på invitasjonen.

 • Klikk på teksten «Bli med i Skype-møte».
   

 • Det opnast ei Skype-rute kalla «Diskusjon».
  I mange tilfeller vil din mikrofon vere sperra ved innlogging.
  Aktiviser mikrofonen ved å klikke på ikonet mikrofon med strek over.

 • Merk: Eksterne kontakter må vente i "lobbyen". Det vil sei at møteholder må sleppe inn vedkommande.

 • Skype-ruta viser tal på deltakarar (og bilde, viss blide lagt inn)

 • Dei som skal delta i videosamtale klikker på ikonet som syner eit videokamera.

 • Dersom du vil dele ditt skjermbilde med samtalepartnarane kan du klikke på ikonet av ein PC-skjerm.