Grunnleggande informasjon om møter i Skype for Business

PUNKT FOR GJENNOMGANG:

 1. Mål for opplæringa

 2. Grunnleggande informasjon

 3. Invitasjon til Skypemøte

 4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

 5. Avlyse Skypemøte

 6. Klargjering FØR Skypemøte

 7. Gjennomføre Skypemøte

 8. Problem/problemløysing

2. GRUNNLEGGANDE INFORMASJON

Kva er Lync og kva er Skype for Business?  

 • Lync og Skype for Business er egentleg same sak. Lync-namnet vart bytta ut etter eit oppkjøp og samanslåing av tenester/firma. Etter siste oppdatering av programvaren er det kun Skype for Business som er rett namn.

Har alle oppgradert til Skype for Business 2016?

 • Før 1.mai 2018 skulle ALLE oppgradere til versjon "Skype for Business 2016".

 • Alle som skal ha hjelp/support frå Sysikt må/skal ha oppgradert versjon.

 • Treng du hjelp til SfB-oppgradering på datamaskin med Windows 7? Klikk her.

 • Treng du hjelp til SfB oppgradering på datamaskin med Windows 10? Klikk her.

Kva er ulikskapen mellm Skype-videomøte og virituelle møterom?

 • Skype for Business er eit av fleire ulike kommunikasjonsspråk/program innan telefoni.
  Felles for alle kommunikasjonsspråk/program er at det er KUN like system som kan snakke saman direkte. 
  Kommunikasjon på tvers av ulike kommunikasjonsspråk må skje via det vi kallar nettbaserte virituelle møterom. Vi anbefaler å gjennomføre møter i Skype for Business, du får bedre lyd- og bildekvalitet.
  Men dersom samtalepartner ikkje har Skype for Business må du bruke virituelle møterom.
  Les meir om virituelle møterom her

Kostnad.

 • Tale og video overføring via Skype for Business mellom tilsette i andre Sysikt-kommunane blir overført som intern datatrafikk.. Dermed er det ingen kostnad for kommuniksajonen. 
  Virituelle møterom er ei eiga ekstern teneste som har høgare kostnad.