PUNKT FOR GJENNOMGANG:

 1. Mål for opplæringa

 2. Grunnleggande informasjon

 3. Invitasjon til Skypemøte

 4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

 5. Avlyse Skypemøte

 6. Klargjering FØR Skypemøte

 7. Gjennomføre Skypemøte

 8. Problem/problemløysing

4. INVITASJONSMOTTAK

 • Invitasjon til Skypemøte mottek du som ein e-post i Outlook.

 • Dobbeltklikk på invitasjonen

 • Du kan godta eller avslå møteinnkallinga.

 • Når du har godteke tidspunktet blir møtet automatisk lagra i kalendaren din.