PUNKT FOR GJENNOMGANG:

  1. Mål for opplæringa

  2. Grunnleggande informasjon

  3. Invitasjon til Skypemøte

  4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

  5. Avlyse Skypemøte

  6. Klargjering FØR Skypemøte

  7. Gjennomføre Skypemøte

  8. Problem/problemløysing

1. MÅL FOR OPPLÆRINGA:

- Gjere Skypebrukarar tryggare i bruk av Skypemøter.

- Feilfri møteoppkobling

- Auka bruk av videomøter og telefonkonferanser.

(Dei som vil lese meir om videomøter og virituelle møterom kan klikke her )