Problem du kan møte på ved Skype for Business møte

PUNKT FOR GJENNOMGANG:

 1. Mål for opplæringa

 2. Grunnleggande informasjon

 3. Invitasjon til Skypemøte

 4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

 5. Avlyse Skypemøte

 6. Klargjering FØR Skypemøte

 7. Gjennomføre Skypemøte

 8. Problem/problemløysing

8. PROBLEM/PROBLEMLØYSING

 • Viss fila «Installasjon Skype møte» i Citrix ikkje er installert i datamaskina vil invitasjon til møte feile.
  Dersom fila er installert tidlegare, men møteinnkalling feiler likevel, prøv då å reinstallere fila frå Citrix.

   

 • Det er ikkje mogeleg å kommunisere mellom Skype for Business og Cisco, Tandberg eller vanleg privat Skype. I desse tilfella må det brukast virituelle møterom.
  (Merknad: Kommunikasjon mellom Skype og Skype for Business skal i teorien gå, men det krev litt datakunnskap, så vi vil at du brukar virituelle møterom.)

   

 • Lyd- og/eller bildeproblem kan oppstå. Sjekk at rett lydkilde og kamera er valgt i Skype for Business innstillingane.
   

 • STRESS!!!  Husk alltid å teste lyd og videoinnstillingane i god tid før eit Skype-møte.
  Så slepp du å bli superstressa ved møtestart.

   

 • NB!  Ta alltid omstart på datamaskina før eit viktig Skype-møte.
  Andre aktive program i maskina kan «stjele» lyd- og/eller videokilder.