Invitasjon til Skype for Business møte

PUNKT FOR GJENNOMGANG:

 1. Mål for opplæringa

 2. Grunnleggande informasjon

 3. Invitasjon til Skypemøte

 4. Invitasjonsmottak til Skypemøte

 5. Avlyse Skypemøte

 6. Klargjering FØR Skypemøte

 7. Gjennomføre Skypemøte

 8. Problem/problemløysing

3. INVITASJON TIL SKYPEMØTE

 

Invitasjon til Skypemøte må sendast frå Outlook i Citrix.
Før du kan invitere til Skypemøter i Citrix første gang må køyre fila «installasjon Skype møte». Fila ligg i Citrixmenyen.

 1. Når fila ovanfor er installert, opnar du Microsoft Outlook.

 2. Opne «Kalender»

 3. Dobbeltklikk på tidspunktet for møtet

 4. Klikk på «Skypemøte»

 5. Skriv inn e-postadressa, eller søk etter namnet til den du skal ha møte med.
  Du kan hente frå kommuneregistera eller frå din personlege kontaktgruppe i Outlook.
  Merk deg at du kan skille mellom obligatoriske og frivillige(valgfrie) deltakarar.

 6. I Emnefeltet skriv du kva møtet gjeld.

 7. I Plasseringsfeltet skal det stå Skypemøte

 8. Sjekk at starttid og sluttid er riktig

 9. Fullført møteinnkallinga ved å trykke «Send».