Unngå at uvedkommande kjem inn i eit Skypemøte

Ved møteinnkalling kan du gje kvart enkelt møte unik tilgangsinformasjon.

Det betyr at du kan bestemme kven som får tilgang til å delta i møtet.

Nedanfor ser du eit skjermklipp som syner dine valg ved møteinnkalling i Outlook.