Framgangsmåte for oppgradering av Skype for Business til versjon 2016.

Oppgraderinga kan ta opp mot 20 minutt. Etter installeringa blir det utført automatisk omstart av datamaskina, pass på å lagre alle opne dokument.

 • Klikk på Windows start-ikonet og skriv "Prog".
   

 • Klikk på "Programvaresenter" øvst i menyen.

   

Programvaresenteret opnar.

 • Klikk på "Programmer".

  Du vil no sjå ei liste over alle tilgjengelege program som kan lastast ned til din PC.

 • Klikk på "Installer Skype for Business"

 • Klikk på "Installer"

  Installasjon av Skype for Business tek vanlegvis 20-30 minutt, men kan ta lenger.


   

​Reinstallasjon.
Av og til oppstår det problem som gjer det naudsynt å reinstallere Skype for Business. Reinstallasjon skjer også frå programvaresenteret:

 • Klikk på Windows startikonet og skriv "Prog"

 • Klikk på "Programvaresenteret"

 • Klikk på  "Installasjonsstatus".

  Du vil no sjå ei liste over program som allereie er installert på din PC.

 • Klikk på "Installer/Reinstaller Skype for Business"

 • Klikk på "Installer på nytt"

  Reinstallasjon av Skype for Business tek vanlegvis 30 minutt, men kan ta lenger.

   

OBS! Datamaskina vil ta omstart etter installering / reinstallering.

Husk å lagre alle opne dokument som er opent på maskina!

Etter omstrarten KAN ikonet for Skype forsvinne frå oppgåvelinja.

Då må du starte Skype manuelt første gang.