Klikk på "tannhulet" i Skype.

Meny for innstillingar:

 

Velg  "Personlig"

Slå av eller på Outlookmelding i valget " Lagre samtalelogger......." 

Sjå pil.

Avslutt med å klikke på "OK"