Ved installering av Skype for Business kan ein i enkelte tilfeller få problem på grunn av data i hurtingminne. Det er raskt og enkelt å slette data i hurtigminne.

​Du får spørsmål om at program vil gjere endringar i maksina. Du velger "Ja".