Slette hurtingminnet/cache i Skype for Business

Av og til kan ein oppleve feil i status på kontakter i Skype for Business. Dette kan ein som regel rette ved å slette cache-minnet.

Avslutt1.JPG

Framgangsmåte for cashe-sletting:

Avslutt2.JPG
 1. Opne Windows Utforsker på din PC.
   

 2. Gå til mappa:
  - C:\Brukere\"ditt brukarnamn"\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Lync\

   

 3. Du sletter alle filer og mapper i denne Lync-mappa
  (alt blir gjenoppretta automatiks ved neste oppstart av Skype for Business klienten).

   

 4. Start Skype for Business klienten og sjekk at alt er OK.