Varsling om statusendring

Du prøver å komme i kontakt med ein person, men vedkommande er opptatt heile tida.  

Skype for Business har ein funksjon som kan hjelpe deg,  "Gi beskjed ved statusendring"

Ved å aktivisere denne tenesta vil du få melding straks personen blir ledig.

Aktivisering av "Gi beskjed ved statusendring"

  1. Skriv namnet i kontaktsøkefeltet.

  2. Klikk på bildet

  3. Klikk på "Flere alternativ"

  4. Klikk på "Gi beskjed ved statusendring

Straks vedkommnade endrer status vil det komme tilsyne eit vindu som varsler om statusendringa.