Skype for Business - Tilgjengelegheit

Skype for Business vil syne din status for tilgjengelegheit.  

Statusen vil automatisk følge din Outlook kalender, men du kan også velge din status manuelt.

MANUELL DEFINERING AV STATUS:

Under namnet ditt ser du ein "rullegardin-meny".  Klikk på teksten "Tilgjengelig" så kan du definere om du er tilgjengeleg, opptatt eller om du vil blokkere alle inngåande anrop og meldingar.

Opptatt status vil ikkje blokkere for innkommande anrop eller meldingar.