Vidarekoble anrop i Skype for Business

Innkommande anrop til Skype kan vidarekoblast på fleire måtar.

Klikk på "tannhjulet" i hovdskjermen for Skype for Business.

Tannhjul.JPG

 

 

Du får eit skjermbilde med ein meny til venstre. Klikk på "Viderekobling".

Så kan du velje kva type vidarekobling du vil ha.

  • Fast vidarekobling til anna nummer.

  • Vidarekobling av anrop ved "ikkje-svar"

  • Samtidig ringing på Skype og mobil.

OBS!  Vidarekobling kan medføre ekstra kostnad for arbeidsgjevar. Vidarekobling til privatenummer bør ikkje skje.

Alternativ-Vidarekobling.JPG