Skype videomøte

Invitasjon til eit videomøte i Skype.

Invitasjon til eit Skype for Business videomøte skjer  i Outlook, på same måte som å invitere til eit vanleg møte.

 

NB. Før førstegangs invitasjon må du køyre denne installasjonen i Citrix: "Installasjon Skype møte". Gå mappa "Administrasjon" på skrivebordet.

Køyr fila  "Installasjon Skype møte".       VIKTIG!    La maskina jobbe uforstyrra under installasjonen.   Installasjon tek eit par minutt.  

Når du har oppretta eit møte klikker du på ikonet "Skype-møte"

Tekst med invitasjon kjem fram automatisk.​ Den ser slik ut:

Den som er invitert i møtet treng berre å klikke på teksten "Bli med i Skype-møtet" for å delta i møtet.

OBS!  Husk ALLTID å teste lyd og videoinnstillingane i god tid før møtet.

Ved tidspunktet for møtestart, trykk på teksten "Bli med i Skype-møtet" . Klikk på videoikonet.

NB. Om det står at du er i lobbyen så er det møtearrangøren som må godkjenne at du kjem inn i møtet.

Når du står som møtearrangør er det du  som må godkjenne eksterne møtedeltakarar.

Klikk på "Gi tilgang", eller klikk "Se lobby" for å sjå kven som venter på tilgang.

Les også om korleis du kan invitere til videomøte i virituelt møterom